Χρήσιμα τηλέφωνα

 

 


χάρτης

ο καιρός στους Αποστόλους

 

 

 

Ο Πολιτιστικός σύλλογος Αποστολιανών παρουσιάζει εργασίες-μελέτες που αφορούν την παράδοση και την ιστορία του χωριού. Οι εργασίες και μελέτες έχουν γίνει από συγχωριανούς και τους ευχαριστούμε που μας παραχωρούν τέτοιο πολύτιμο υλικό.

Α.CD Αποστόλων

Ο Πολιτιστικός μας σύλλογος με τη βοήθεια του Ιωάννη Γ. Πετροδασκαλάκη παρουσιάζει αυτά τα ιστορικά στοιχεία, στην προσπάθεια του να διατηρήσει και να μεταδώσει στις νεότερες γενιές την ιστορία του χωριόυ μας.

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΑΡΧΑΙΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ

2. ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ

3. ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΩ ΧΩΡΙΟΥ

4. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ οικ. ΠΕΤΡΟΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

5. ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

6. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΧΟΛΕΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

7. Η ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

8. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ

9. ΑΚΜΗ - ΚΡΙΣΗ - ΑΣΤΥΦΙΛΙΑ

10. Η ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Αφήγηση: Ιωάννης Γ. Πετροδασκαλάκης

Επιμέλεια: Νίκος Πετρουγάκης, Χριστίνα Πετροδασκαλάκη

Ευχαριστούμε όλους όσους βοήθησαν για την παραγωγή του CD

Β. Η μάχη στον Αϊ Γιάννη το στενιώτη στους Αποστόλους Πεδ/δος από τον Νικόλαο Ηγουμενάκη. Μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ